ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

AM-50 cc Α1-125 cc Α2-400 cc A-Aπεριόριστα
Β - Β 96 ΙΧ Επιβατικό
C ,C1- Φορτηγό
D,D1 - Λεωφορείο DΕ - Λεωφορείο
E - Νταλίκα
Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΟ Π.Ε.Ι. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Π.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ταξί