ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό υγείας (παθολόγου) με σφραγισμένη φωτογραφία

3. Δύο (2) φωτογραφίες

4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (αν υπάρχει)

5. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ