ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1993
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1967
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2006
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ

 

ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΦΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

 

ΝΤΟΡΑ ΚΑΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΠΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ