ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το ερασιτεχνικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση όταν ο κάτοχος κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έπειτα κάθε 3 χρόνια.
Το επαγγελματικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια και όταν ο κάτοχος κλείσει των 65ο έτος της ηλικίας του κάθε 3 χρόνια.

Όλα τα ερασιτεχνικά διπλώματα που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.

3. Το δίπλωμα.

4. Α.Φ.Μ.

5. Βιβλιάριο Υγείας.

6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

7. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

8. Παράβολο 50€ (2×25) από Δημόσιο Ταμείο για παθολόγο – οφθαλμίατρο και 20€ (2×10) για αμοιβή των ιατρών

9. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

10. Παράβολο 9,02€ για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ