Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο

Τα κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών, είναι διαμορφωμένα με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις και εκτός από τα βασικά, περιλαμβάνουν:

1. P.C. Για την Αυτοαξιολόγηση – κατάρτιση των οδηγών.
2. Σημειώσεις μαθημάτων.
3. CD Rom με τις σειρές μαθημάτων και τα τεστ.
4. Δικτύωση OnDSL για on-line σύνδεση με την αίθουσα.
5. Οπτικοακουστικά μέσα (Projector,PC,DVD) για την προβολή μαθημάτων
6. Εικονογραφημένοι Πίνακες
7. Εικονικό μοντέλο μηχανής σε τομή με δυνατότητα λειτουργίας
8. Εξελιγμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε PC

Δείτε τα προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ.

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

 1. Γνωριμία με το Αυτοκίνητο (Ονοματολογία μηχανικών μερών, βασικές αρχές μηχανικής, χειριστήρια, οπτικές γωνίες).
 2. Κατακόρυφη Σήμανση (Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές, ρυθμιστικές).
 3. Οριζόντια Σήμανση (Διαγραμμίσεις, οριογραμμές, διαγραμμίσεις & εισαγωγή στη σήμανση αυτοκινητόδρομου, διάκριση κατηγοριών οδικού δικτύου).

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. Πινακίδες αυτοκινητοδρόμου (Πινακίδων προειδοποιητικές αυτοκινητόδρομου).
 2. Κανόνας προτεραιότητας (Ρύθμιση κυκλοφορίας ανάλογα με κανόνα με παραδείγματα).
 3. Διασταυρώσεις & προτεραιότητες (Συνδυασμός σήμανσης, και κανόνα εκ δεξιών).
 4. Θέση στο οδόστρωμα (Θέση στο οδόστρωμα ανάλογα με την κατεύθυνση και κυκλοφορία).
 5. Αποστάσεις (Αποστάσεις αντίδρασης, στάσης, φρεναρίσματος & ασφάλειας).
 6. Ταχύτητα (Κριτήρια ρύθμισης ανάλογα με περιστάσεις & όρια ανά κατηγορία).

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

 1. Κυκλοφορία (Κυκλοφορία εντός & εκτός κατοικημένων περιοχών, φυγόκεντρος δύναμη, προσπέρασμα με ασφάλεια).
 2. Αυτοκινητόδρομος (Χαρακτηρισμός, προϋποθέσεις, όρια ταχύτητας, προσπέραση με ασφάλεια).
 3. Επαρχιακό δίκτυο (Συμπεριφορά σε ανωφέρεια & κατωφέρεια).

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 1. Ειδικές Συνθήκες (Συνθήκες μειωμένης ορατότητας & πρόσφυσης)
 2. Συντήρηση (Έλεγχος υγρών στα κυκλώματα ψύξης, λίπανσης κλπ).
 3. Έκτακτες καταστάσεις (Μετακίνηση, έναρξη με καλώδια, τρίγωνο, πυρκαγιά).
 4. Οικονομική οδήγηση (Διάγραμμα απωλειών, φορτίο, επιτάχυνση, κατάσταση οχήματος).
 5. Ασφάλιση (Αστική ευθύνη, καλύψεις, αποζημίωση παθόντα).

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 

 1. Διοικητικοί κανόνες (Σ.Ε.Σ.Ο., Πλημελληματικές & πταισματικές παραβάσεις, Κ.Τ.Ε.Ο.).
 2. Ενεργητική & Παθητική ασφάλεια (Α.Β.S. Α.S.R. E.S.P. μηχανισμός αερόσακων, προεντατήρες ζωνών).
 3. Εισαγωγή στην Μηχανολογία (Ονοματολογία, Τεχνολογία κινητήρων, κλπ).

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ 

 1. Μηχανολογία (Βοηθητικά κυκλώματα, συστήματα πέδησης διεύθυνσης κιβώτιο ταχυτήτων κλπ).
 2. Επίδειξη πρώτων βοηθειών.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

 1. Ατύχημα (Νομοθεσία, Υποχρεώσεις οδηγού, εγκατάλειψη).
 2. Επίδειξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξέτασης.  Εξάσκηση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

 1. Εισαγωγή.
 2. Διαδικασία Εξετάσεων για την απόκτηση Άδεια Οδηγού Μοτοσυκλέτας.
 3. Βασικές Διατάξεις Κ.Ο.Κ. για τη Μοτοσικλέτα.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. Γνωριμία με τη Μοτοσυκλέτα και τις ιδιαιτερότητές της ως Μέσο Μεταφοράς
 2. Βασικές Αρχές Μηχανολογίας.
 3. Συντήρηση Μοτοσυκλέτας & Προσαρμογή της Μοτοσυκλέτας στο Οδικό Περιβάλλον της Χώρας μας.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

 1. Στατιστικά Στοιχεία Ατυχημάτων.
 2. Παράγοντες και Αίτια Τροχαίων Ατυχημάτων.
 3. Προτάσεις Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

 1. Ενεργητική και Παθητική Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας.
 2. Δυναμική συμπεριφορά της Μοτοσικλέτας.
 3. Εξάσκηση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Επίδειξη Συστήματος Εξετάσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

 1. Εισαγωγή.
 2. Διαδικασία Εξετάσεων για την απόκτηση Άδειας Οδηγού

Φορτηγού – Λεωφορείου.

 1. Κατηγορίες Επαγγελματικών Αδειών Οδήγησης, Κατηγορίες

Φορτηγών – Λεωφορείων.

 1. Επιτρεπόμενες Διαστάσεις και Φορτία Φορτηγών – Λεωφορείων.

 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. Εξοπλισμός Φορτηγού – Λεωφορείου.
 2. Υπερβάσεις Επιτρεπομένων Διαστάσεων και Φορτίων.
 3. Σήμανση και Κανόνες Κυκλοφορίας Φορτηγών – Λεωφορείων.
 4. Ζεύξη και Απόζευξη Οχημάτων.

 

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

 1. Κανονισμοί Εργασίας Επαγγελματιών Οδηγών.
 2. Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών και Οδηγών Αυτοκινήτων.
 3. Ταχογράφος.
 4. Μηχανολογία Φορτηγών – Λεωφορείων.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

 1. Διάρθρωση Εμπορευματικών Μεταφορών.
 2. Ενέργειες μετά από Τροχαίο Ατύχημα.
 3. Εξάσκηση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Επίδειξη Συστήματος Εξετάσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A1 ή Α  Μοτοσυκλέτα 32 ΩΡΕΣ

(21 ΚΟΚ & 11 βιβλίο μοτοσυκλέτας)

14 ΩΡΕΣ
A1 ή Α  Μοτοσυκλέτα 11 ΩΡΕΣ

(βιβλίο μοτοσυκλέτας)

12 ΩΡΕΣ ΚΑΤΟΧΟΣ  Β
A  Μοτοσυκλέτα 7 ΩΡΕΣ ΚΑΤΟΧΟΣ  Α1
Β  Αυτοκίνητο 21 ΩΡΕΣ

(ΚΟΚ)

25  ΩΡΕΣ
Β  Αυτοκίνητο 18 ΩΡΕΣ ΚΑΤΟΧΟΣ  Α – Α1
Γ ή Γ1  Φορτηγό 15  ΩΡΕΣ

( βιβλίο φορτηγού)

15 ΩΡΕΣ
Δ  Λεωφορείο 15 ΩΡΕΣ

( βιβλίο λεωφορείου)

15 ΩΡΕΣ
Δ  Λεωφορείο 7 ΩΡΕΣ

( βιβλίο λεωφορείου)

7 ΩΡΕΣ ΚΑΤΟΧΟΣ  Γ
Ε  Ρυμουλκούμενο 8  ΩΡΕΣ