ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Π.Ε.Ι ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ  9/9/2009 ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm) Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής  η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 185 ημέρες.

Α.Φ.Μ.

Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1 + Ε ή Γ + Ε (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

Παράβολο 20 € για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης από Δημόσιο Ταμείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 9/9/2009 ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 185 ημέρες.

Α.Φ.Μ.

Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1 + Ε ή Γ + Ε (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ)

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση χορήγησης ΠΕΙ με περιοδική κατάρτιση.

Παράβολο 30 ευρώ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα

Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.