Συμβουλές Aσφαλούς Oδήγησης

Κάθε οδηγός οφείλει να ακολουθεί κανόνες ασφαλούς συμπεριφοράς και οδήγησης και σας δίνουμε ορισμένες συμβουλές: