Για την Έκδοση Ειδικής Αδείας Οδηγού Ταξί απαιτούνται:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για κάτοχο ερασιτεχνικού/επαγγελματικού  διπλώματος.

 

1. 5 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).
(Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.

3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
(Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

4. Αριθμός Α.Φ.Μ.

5. Βιβλιάριο Υγείας

6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

7. Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις

8. Παράβολο για συμμετοχή στις εξετάσεις αξίας 20 ευρώ

9. Βεβαίωση οφθαλμίατρου, παθολόγου και ψυχιάτρου αξίας 30 Ευρώ (10€/10€/10€ αντίστοιχα).

10. Παράβολο για την έκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο) αξίας 50 Ευρώ.

11. Απολυτήριο δημοτικού γεννηθείς έως 1969

12. Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου γεννηθείς από 1969 και μετά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο υποψήφιος πηγαίνει σε γιατρούς (οφθαλμίατρο, παθολόγο και ψυχίατρο) που έχουν    σύμβαση με το υπουργείο μεταφορών.
2. Καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση κάρτας υποψήφιου οδηγού ταξί.
4. Προγραμματίζει ημερομηνία για την γραπτή εξέταση.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος οδηγός ταξί θα εξεταστεί γραπτός στα εξής ερωτηματολόγια:

α. Ερωτηματολόγιο για απόκτηση ειδικής αδείας οδηγού ταξί με τα εξής θέματα:

Κανονισμοί, Α΄ Βοήθειες, Τεχνικά Θέματα, Τοπικά Θέματα κλπ.

Η σχολή μας αναλαμβάνει και τα 3 στάδια της διαδικασίας.

-> Σας καθοδηγούμε στην συλλογή και συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

->   Εκδίδουμε την κάρτα υποψήφιου οδηγού ταξί.
-> Σας προετοιμάζουμε για τις γραπτές εξετάσεις και προγραμματίζουμε την ημερομηνία εξέτασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • O αιτών να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει στην κατοχή του το δίπλωμα τουλάχιστον για δύο χρόνια.
  • Nα μην εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία.
  • Πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο τύπου Α.