ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ

 

Η ειδική άδεια οδηγού ταξί ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
1. 5 φωτογραφίες έγχρωμες.
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
4. Α.Φ.Μ.
5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, την περιγραφή αιτήματος και για την έκδοση Ποινικού Μητρώου. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
6. Ειδική άδεια οδηγού ταξί (Την πρωτότυπη).
7. Παράβολο 50€ για την επανέκδοση ειδικής κάρτας (από δημόσιο ταμείο).
8. 30€ (3×10€) για Παθολόγο,Οφθαλμίατρο και Ψυχίατρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Το δίπλωμα οδήγησης πρέπει απαραίτητα να είναι σε ισχύ.
2. Η Ειδική Άδεια Οδηγού Ταξί ανανεώνεται μόνο στην υπηρεσία που έχει εκδοθεί.
3. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, τότε υποβάλλεται το Πενταπλάσιο σε πόσο Αποδεικτικό είσπραξης δημοσίου ταμείου
4. Εάν η άδεια είναι ληγμένη για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναδώσει εξετάσεις για την επανέκδοση της.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ