ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε το 2007 στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποδεικνύεται ότι:

  • Τα βαρέα οχήματα εμπλέκονται σε ατυχήματα που προκαλούν το 25% των νεκρών στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων.
  • Τα βαρέα οχήματα είναι 4,6 φορές πιο επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια από όλα τα άλλα οχήματα.
  • Μείωση του ορίου ηλικίας των βαρέων φορτηγών θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση του αριθμού ατυχημάτων και νεκρών στην Ελλάδα.

Σημαντικό ρόλο στην πρόκληση των ατυχημάτων αλλά και στον αριθμό των νεκρών παίζει:

 

Η ηλικία του βαρέως οχήματος. Η επικινδυνότητα των βαρέων φορτηγών και των λεωφορείων κατά κανόνα αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία του οχήματος, με αποτέλεσμα η επικινδυνότητα των παλαιότερων οχημάτων να προκύπτει πολλαπλάσια από αυτή των νεότερων. Βαρέα φορτηγά και λεωφορεία ηλικίας άνω των 15 ετών προκύπτουν 4,6 φορές πιο επικίνδυνα από τα οχήματα ηλικίας ως 5 ετών. Αυξάνεται, δηλαδή, η πιθανότητα εμπλοκής τους σε θανατηφόρο ατύχημα κατά 4,6 φορές! Παρόλο που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ηλικίας των βαρέων οχημάτων είναι περίπου 12,5 έτη – στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 8 έτη -, στην Ελλάδα ο μέσος όρος ηλικίας των βαρέων οχημάτων εκτιμάται περίπου στα 18 χρόνια!.

Η σωστή φόρτωση. Η διαδικασία της φόρτωσης εμπορευμάτων, καθορίζεται από τους κανόνες της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας (Κανονισμοί 3820/85 & 3821/85), και αποβλέπει στην προστασία και ασφαλή μεταφορά του εκάστοτε φορτίου, την αποφυγή ατυχημάτων και γενικότερα την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας. Η ασφάλεια της φόρτωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων, δεν είναι ένα απλό τεχνικό θέμα, αλλά μια ζωτικής σημασίας υποχρέωση των υπεύθυνων διεξαγωγής τους, καθώς οι συνέπειες της παράβασης των σχετικών κανόνων ενδέχεται να πλήξουν πολύ σημαντικότερα έννομα αγαθά από τα εμπορικά συμφέροντα των συναλλασσομένων.

Η Κόπωση του οδηγού. Επίσης, σημαντικοί παράγοντες πρόκλησης ατυχήματος στην ομάδα των επαγγελματιών οδηγών, είναι η κόπωση και η υπνηλία, αφού πολλές φορές οι οδηγοί αναγκάζονται να οδηγούν πολλά χιλιόμετρα χωρίς τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση.

Κυριότερα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας

 

  • Εκπαίδευση. Η οδήγηση των φορτηγών αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα, ενώ οι επαγγελματίες οδηγοί έχουν όπως όλοι οι εργαζόμενοι το δικαίωμα να εργάζονται σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες ρυθμίσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Στις μεγάλες αγορές επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης, πολλές εταιρίες προσφέρουν πακέτα εκπαίδευσης οδηγών πάνω στις νέες τεχνολογίες φορτηγών, ενώ μέσω ειδικών σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης επιτυγχάνεται η αύξηση της ικανότητας των οδηγών.
  • Ενίσχυση των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, καθιέρωση του ψηφιακού ταχογράφου στα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της κοινοτικής νομοθεσίας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, υποχρεωτική χρήση των ζωνών ασφαλείας στα πούλμαν και τα φορτηγά, βελτίωση της προστασίας στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την τακτική μεταφορά παιδιών, κλπ.